Na górę

1050-lecie Chrztu Polski.

Obchody 1050-lecia Chrztu Polski w naszej parafii przebiegały w ciekawy i różnorodny sposób. Kilkanaście osób z księdzem Janem 14 kwietnia wyjechało na Ostrów Lednicki i razem z Prymasem Wojciechem Polakiem uroczyście rozpoczęło świętowanie.
Dzień następny obfitował w ważne wydarzenia. Dzieci z dwóch szkół podstawowych z Długiej Gośliny i Łopuchowa razem z nauczycielami i księdzem proboszczem wyjechały na pielgrzymkę do Ostrowa Lednickiego, do Gniezna i na Pola Lednickie. Zwiedziły ruiny dawnej siedziby Mieszka I, uczestniczyły we Mszy Świętej w katedrze gnieźnieńskiej  pod przewodnictwem naszego proboszcza ks. Jana Kwiatkowskiego oraz w modlitwie Ojcze Nasz przeszły pod Rybą. Dzieci wróciły z pielgrzymki pełne wrażeń i większej świadomości znaczenia wydarzeń związanych z Jubileuszem.

Na sali wiejskiej w Długiej Goślinie, 15 kwietna o godz. 17.30, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Na wstępie odśpiewano hymn państwowy z udziałem zespołu Una Canto pod dyrekcją pani prof. Ewy Kandulskiej-Jakóbczyk.

W obradach uczestniczyli: Renata Mataczyńska – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Poznaniu, Burmistrz Dariusz Urbański, Zastępca Burmistrza Krzysztof Oczkowski, radni, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie ks. Jan Kwiatkowski, proboszcz parafii ewangelicko-metodystycznej w Poznaniu ks. biskup Jan Ostryk, Dziekan Gośliński ks. kanonik Jan Chmara, radni powiatu poznańskiego Lidia Szymczak i Stanisław Woźniak, Starszy Goślińskiego Cechu Jerzy Pędziński, dyrektorzy szkół, proboszczowie, sołtysi, mieszkańcy gminy.

Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Społecznej Krystyna Przygońska przedstawiła stanowisko dotyczące Jubileuszu wskazujące znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa dla Polski i Polaków. Rada jednogłośnie podjęła uroczystą uchwałę przyjmującą owe stanowisko.

Następnie uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie Ola Nowicka i Maja Cichosz przedstawiły prezentację historyczną na temat Chrztu.

Pani Konsul Renata Mataczyńska odczytała okolicznościowy apel: „Dzisiejsza Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z okazji Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polskiego jest dowodem na kształtowanie współczesnego społeczeństwa polskiego. Jest to czas refleksji nad naszą tożsamością, wartościami chrześcijańskimi, nad podstawami naszego bytu narodowego jako dziedzictwa, które chcemy rozwijać, nad zagłębianiem polskiej i czeskiej historii, która pozwoli nam, naszym pokoleniom żyć razem a nie obok siebie” [fragm.]

Burmistrz Dariusz Urbański życzył Polsce i Czechom, aby państwa te przetrwały w kulturze chrześcijańskiej kolejne tysiące lat, aż do końca świata i o jeden dzień dłużej.

Proboszcz parafii w Długiej Goślinie ks. Jan Kwiatkowski zaznaczył, że akt Chrztu otworzył historię państwa oraz historię nowego myślenia o człowieku i świecie.

Sołtys Długiej Gośliny Monika Ewert wyraziła dumę z uczestnictwa w gminnych obchodach.

 

Kolejnym punktem uroczystości, było posadzenie dwóch drzew – dębu o imieniu Mieszko wyhodowanego w lesie w Łoskoniu oraz lipy o imieniu Dąbrówka, która została przywieziona z Czech. W  uroczystości brały też udział dzieci i młodzież naszej parafii.

Pozostaje nam życzyć sobie, aby duchowe przeżywanie 1050 rocznicy Chrztu Polski pozostało w nas jak najdłużej i przynosiło dobre owoce w przyszłości.

Krystyna Ancukiewicz

Podziel się

PP
Menu