Na górę

O Parafii

Początki parafii w Długiej Goślinie datuje się na rok 1325. Pierwszą patronką drewnianej kaplicy była św. Otylia. W 1620 roku do Długiej Gośliny przybyły siostry Benedyktynki z Poznania. W latach 1623 – 1625 wybudowano, po czym konsekrowano obecny kościół. Na początku XVIII w. dobudowano wieżę, zwieńczoną barokowym hełmem. Przed 1778 r. rozebrano znajdującą się po północnej stronie prezbiterium zakrystię i dobudowano nową po stronie wschodniej. Jest to budowla orientowana, o konstrukcji zrębowej, oszalowana. Nawa wraz z węższym, prosto zamkniętym prezbiterium przykryta jest dwuspadowym dachem, pokrytym gontem. Dopiero w 1918 roku parafia obrała sobie za patronkę św. Marię Magdalenę.

W ołtarzu głównym znajduje się XIX-wieczny obraz przedstawiający św. Marię Magdalenę, która po Zmartwychwstaniu została pustelnicą pokutując za grzechy młodości. Obraz został ufundowany przez miejscową dziedziczkę jako wotum za odzyskanie przez Polskę niepodległości. Po jego bokach widać dwa klęczące anioły, których zakup, zgodnie z przekazem był warunkiem ugody zawartej między dwoma rolnikami toczącymi spór o miedzę.

Ołtarze boczne zostały złożone z elementów XVII i XVIII wiecznych.

Ołtarz po lewej stronie poświęcony św. Antoniemu. W predelli ołtarza niewielki obraz przedstawiający pustelnicze życie św. Benedykta i dostarczającego mu na sznurze pokarm mnicha Romanusa. Po bokach obrazu św. Antoniego (XIX/XXw.) rzeźbione postacie św. Benedykta (po lewej) i św. Kazimierza Królewicza (po prawej).W ołtarzu po prawej stronie umieszczono XVII-wieczną rzeźbę Chrystusa Vir dolorum. Tego rodzaju przedstawienie ukazuje Chrystusa umęczonego, z koroną cierniową i przebitym bokiem, a jednak żywego, bez symboliki zmartwychwstania. Obecność tej rzeźby w goślińskim kościele wiąże się prawdopodobnie z poznańskimi benedyktynkami, które w 1621 r. kupiły Długą Goślinę. Miejsce to stanowiło dla nich bezpieczny azyl w czasie licznych epidemii nawiedzających Poznań.

Na belce tęczowej umieszczono XVI-wieczny krucyfiks.

Obiekt leży na Szlaku Drewnianych Kościółków wokół Puszczy Zielonka.

Menu