Na górę

Znaki towarzyszące uroczystościom odpustowym

Znaki towarzyszące uroczystościom odpustowym

22 lipca w liturgiczne wspomnienie św. Marii Magdaleny, Patronki parafii

 

Jajko

Według jednego z przekazów pochodzących z X. wieku zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc zapoczątkowała Maria Magdalena. Zarówno w greckich, jak i w polskich legendach są to jajka koloru czerwonego. Zgodnie z podaniem jajko symbolizuje zmartwychwstałego Jezusa. Legenda mówi, że uradowana zmartwychwstaniem Magdalena pobiegła do domu i zobaczyła, iż wszystkie jajka, jakie miała w misce zmieniły swój kolor na czerwony. Kiedy obdarowywała nimi apostołów, jajka zamieniły się w ptaki. Odczytano to właśnie jako znak, że po śmierci istnieje nowe życie.

Dlatego na odpuście nie może zabraknąć tego wielkanocnego znaku. Jajka zebrane z wielu gospodarstw domowych na terenie parafii pobłogosławi Ksiądz Prymas W. Polak. Przedstawiciele parafii z żywą „ikoną” Marii Magdaleny udają się w wigilię uroczystości św. Marii Magdaleny do Gniezna, by w prymasowskiej kaplicy modlić się o błogosławieństwo dla naszego święta. Po uroczystej sumie odpustowej będziemy dzielić się jajkami, powtarzając gest z uczty paschalnej.

 

Wonny olejek

 

W Piśmie Świętym czytamy, że: Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło (Mk 16, 1 – 2).

Dlatego na zakończenie odpustowej Eucharystii kapłani uczynią na prawej ręce każdego z uczestników uroczystości znak krzyża wonnym olejkiem. W liturgii Kościoła nawiązującej do przekazów biblijnych namaszczenie olejem symbolizuje błogosławieństwo, uzdrowienie, radość i wybranie przez Boga, by jak Jezus pokazywać innym Ojca. Św. Paweł pisze w Liście do Koryntian, że chrześcijanin powinien być miłą Bogu wonnością Chrystusa (2Kor 2, 15 – 16), aby świat, do którego na co dzień jest posyłany, dzięki świadectwu pięknego i dobrego życia uwierzył, że Pan żyje. Tak, jak piękny zapach pociągną nas sobą, podobnie i chrześcijanie winni pociągać innych do Jezusa.

 

Lawendowe ciasteczka

 

Według niektórych przekazów Maria Magdalena jest między innymi patronką Prowansji – pięknego regionu południowej Francji, który słynie z mieniących się w słońcu lawendowych pól. Podobno łódź, którą płynęła z kilkoma uczniami Jezusa rozbiła się u wybrzeży Marsylii, a ona zamieszkała w pustelni i oddała się głoszeniu Ewangelii poganom. Znajdujący się we Francji grób Marii Magdaleny w średniowieczu był celem licznych pielgrzymek.

Dlatego na zakończenie naszego parafialnego święta uczestnicy zostaną poczęstowani lawendowym ciasteczkiem w kształcie serca. Przypominają one, że dzięki obdarowaniu Bożą miłością potrafimy dzielić się nią z każdym napotkanym człowiekiem, jak to robiła Maria Magdalena.

 

 

Podziel się

PP
Menu