Na górę

Ks. Jan Kwiatkowski- Osobowość Kulturalna roku 2015.

W dniu 24 lipca br. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła obyła się msza odpustowa i objęcie parafii przez ks. Sławomira Jessę. Uroczysta msza św. celebrowana była przez Arcybiskupa Seniora Henryka Muszyńskiego, obecne były władze samorządowe, duchowieństwo, młodzież z Czech udająca się na Światowe Dni Młodzieży, delegacje i liczni parafianie. Bogatą oprawę muzyczną zapewniły nasze zespoły: Chór Mieszany „Vocantes” pod dyrekcją Leszka Bajona i Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego. Po mszy do ks. proboszcza ustawiła się długa kolejka osób pragnących złożyć życzenia.

O godz. 16.00 nastąpiło uroczyste wręczenie statuetek dla osób uhonorowanych tytułem Osobowość Kulturalna roku 2015. Wśród laureatów znalazł się nasz Proboszcz ks. Jan – który podczas zaledwie roku, odkąd objął Parafię św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, dał się poznać jako znakomity duszpasterz i wybitny organizator życia kulturalnego oraz nieprzeciętny animator działań społecznych.

Księże Proboszczu bardzo się cieszymy i gratulujemy !!!

Podziel się

PP
Menu