Na górę

Uwielbiajmy Pana!

W sobotę 6 sierpnia w Święto Przemienienia Pańskiego Szkoła Nowej Ewangelizacji z Poznania (Puszczykowo) o godz. 11.00 prowadziła modlitwę uwielbienia, która rozpoczęła się od Eucharystii.

W Święto Przemienienia Pańskiego jesteśmy wezwani do przemiany naszych serc, naszej duchowości, naszego życia. Przychodząc do Jezusa i stojąc w blasku Jego miłosiernej miłości do nas, możemy wspinać się ku górze, ku wyżynom świętości. Tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem – bądź uwielbiony Panie we wszystkich dziełach Twoich! Amen.

  Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, Który czynisz cuda, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy, Jesteś Królem wszechmogącym, Ojcze święty, Królu nieba i ziemi. Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami, Ty jesteś dobro wszelkie dobro, najwyższe dobro Pan Bóg żywy i prawdziwy. Ty jesteś miłością, kochaniem; Ty jesteś mądrością, Ty jesteś pokorą, Ty jesteś cierpliwością, Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością, Ty jesteś bezpieczeństwem, Ty jesteś ukojeniem, Ty jesteś radością, Ty jesteś nadzieją naszą i weselem, Ty jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś łagodnością, Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym, Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością, Ty jesteś opiekunem, Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym, Ty jesteś mocą, Ty jesteś orzeźwieniem. Ty jesteś nadzieją naszą, Ty jesteś wiarą naszą, Ty jesteś miłością naszą, Ty jesteś całą słodyczą naszą, Ty jesteś wiecznym życiem naszym: Wielkim i przedziwnym Panem, Bogiem wszechmogącym, miłosiernym, Zbawicielem.

Św. Franciszek

Podziel się

PP
Menu