Na górę

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Od 18 do 25 stycznia przeżywać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2). W tym samym czasie podejmują modlitwę wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu. W piątek (17 stycznia) zapraszam w imieniu Poznańskiej Grupy Ekumenicznej oraz Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości do udziału w Modlitwie Pamięci, w ramach tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. To niecodzienne wydarzenie będzie miało miejsce w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII o godz. 12.00. Z naszej parafii organizowany jest wyjazd na tę modlitwę. Proszę o zgłaszanie się do mnie osobiście lub do p. Jadwigi Kądzielawy.

Podziel się

PP
Menu