Na górę

Pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej 2017 r.

10 września br. pątnicy z naszej parafii uczestniczyli w odpustowej Mszy św. w Dąbrówce Kościelnej.

Podziel się

PP
Menu