Na górę

Wykaz dokumentów:

Chrzest Św.:

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
Menu